3. HÉT - ADÓSSÁGADÓSSÁG

Házi feladat - harmadik hét


Megtanulandó ige:

“ A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak” (Péld 22,7)

Legyünk gyakorlatiasak! Kérlek, 

1. kezdj el dolgozni a Compass - pénzügyek bibliai alapon térképpel

2. töltsd ki az adósság listát és a gyorsuló ütemű törlesztési tervet

3. Folytasd a 30 napos kiadási lista kitöltését  vagy használd a Koin.hu számládat. 

Adósság

Nézd meg a Compass térképet, az adósság listát és a gyorsuló ütemű törlesztési tervet, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!

Olvasd el Mózes ötödik könyve következő igeszakaszait: 15,4-6; 28,1-2; 28:12; valamint a 28,15 és 28,43-45.

Adósság

Adósság visszafizetés

Megszabadulni az adósságtól

Olvasd el a Királyok 2. könyve 4,1-7 verseit!

Kezesség


Olvasd el a Példabeszédek könyve 22,26-27 és 17,18 verseit!

Olvasd el a Példabeszédek könyve 6,1-5 verseit!

Jegyzetek

Olvasd el a jegyzeteket az adósság témáról, majd válaszolj az alábbi kérdésekre!

JEGYZETEK AZ ADÓSSÁG TÉMÁHOZ

Ezeket a jegyzeteket az ötödik nap házi feladatának elvégzését követően olvasd el! 

A felhalmozott adósság nagysága egyre nő országunkban – állam- és önkormányzati adósság, üzleti adósság, lakossági adósság. Százezreket fenyeget otthonuk, vagy felépített üzletük elvesztése a felhalmozott adósságuk miatt.
Sok család életét tette és teszi tönkre ma is a könnyelmű eladósodás.

Ezek a pénzügyi problémák sokszor az adóssághoz való könnyelmű és felelőtlen hozzáállásból erednek. Sokszor halljuk: most vedd meg és fizesd később havi törlesztésekkel. Mindannyian tudjuk, hogy ezek a havi törlesztések egyáltalán nem könnyű dolgok. A hirdetők nem mondják el nekünk a teljes igazságot, mert egy apró szót kihagynak – adósság.

MI IS AZ ADÓSSÁG?

A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „az a pénzösszeg, vagy más érték, amivel valaki tartozik [valakinek]”. Az adósság magában foglalja a bankkölcsönöket, a rokonoktól kölcsön kapott pénzt, a jelzáloghiteleket, kifizetetlen számlákat, és a hitelkártya, vagy fogyasztási kölcsön ki nem fizetett részét. A havi rezsi számlák, pl. áramdíj, nem tartoznak az adóssághoz, ha időben kifizetésre kerülnek.

MENNYIBE KERÜL TÉNYLEGESEN AZ ADÓSSÁG?

Ehhez először meg kell értenünk az adósság tényleges költségét. Tételezzük fel, hogy van egy 600 ezer forintos hitelkártya adósságod 25 százalékos kamattal.
Ez évi 150 ezer forintba kerül neked. Nézd meg az alábbi táblát:

1. A kamatösszeg, amit kifizetsz

10. év

20. év

30. év

40. év

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

4 500 000 Ft

6 000 000


2. Mennyit kapnál évente 150.000 Ft megtakarításon, ha 5%-os kamattal fektetnéd be?

10. év

20. év

30. év

40. év

2 131 018Ft

5 357 888 Ft

10 614 118 Ft

19 025 964 Ft

Most hasonlítsd össze a 6 millió forintot azzal a több mint 19 millió forinttal, amit megkereshettél volna, ha évi 150 000 Ft megtakarítást évi 5 százalékos kamattal fektettél volna be.

Az adósságnak sokkal nagyobb költsége van, mint azt sokan gondolják.
Ha van 600 ezer forint adósságod és 150 ezer forint kamatot fizetsz rá évente, ahelyett, hogy 150 ezer forintot fektetnél be évente évi 5% kamattal, akkor ennek csak a megtermelt kamata a befektetett tőkén felül több mint 13 millió forintot tesz ki. Ha legközelebb valamit hitelre akarsz megvásárolni, tedd fel magadnak a kérdést, hogy az adósságmentesség hosszú távú hasznának feladása megéri-e a vásárlást.

AZ ADÓSSÁG MÁSIK ÁRA

Az adósság sokszor okoz stresszt, ami hozzájárulhat mentális, fizikai és érzelmi elfásultsághoz. Ez elfojthatja a kreativitást és megronthatja az emberi kapcsolatokat. Sok ember az adósság árán emeli életszínvonalát, mire felfedezi, hogy ez az adósság uralja életszínvonalát.

MIT MOND A BIBLIA AZ ADÓSSÁGRÓL


Bár a Szentírás kifejezetten nem mondja bűnnek az adósságot, de nem is bátorít erre


Emlékezz arra, hogy Isten szeret minket és ezeket az elveket is a mi érdekünkben adta. Olvasd el a Római levél 13,8 versének első részét különböző fordításokban: „Senkinek se tartozzatok semmivel.” (Károli, Új fordítás 1990) „Senkinek semmivel ne tartozzatok.” (Károli 2011) „Ne tartozzatok senkinek semmivel.” (Katolikus) Kétséges-e az, hogy Isten mit gondol az adósságról?

1. AZ ADÓSSÁG SZOLGASORSRA JUTTAT

A Példabeszédek 22,7 verse szerint: „A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak.” Ha adósságunk van, akkor a kölcsönadó szolgái vagyunk. 

Minél nagyobb az adósság, annál inkább viselkedünk szolgaként.
Nincs szabadságunk abban, hogy mire költjük pénzünket, mert már kötelezettek vagyunk az adósság szolgálat kifizetésére.

Az első Korinthusi levél 7,23 versében Pál így ír: „Áron vétettetek meg: ne legyetek emberek rabszolgái.” Mennyei Atyánk azt a hatalmas áldozatot hozta, hogy Fia, Jézus Krisztus meghaljon értünk. Most azt szeretné, ha a gyermekei nem a hitelezőket, hanem Őt szolgálnák.

2. AZ ADÓSSÁGOT ÁTOKNAK TARTOTTÁK

Az Ószövetségben az adósságmentes élet volt az egyik megígért jutalma az engedelmességnek.

„Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened, az Úr. Rád szállnak mindezek az áldások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. … Te kölcsönadsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre.” (5Móz 28,1-2, 12)

Másrészt az adósság az engedetlenség átkai között van. „De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged: … A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz. Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki, az lesz az első, te pedig az utolsó.” (5Móz 28,15, 43-44)

Isten szemszögéből nézve az adósság az első helyről a legutolsóra tesz!

3. AZ ADÓSSÁG FELEMÉSZTI A HOLNAPOT

Amikor eladósodunk, azt feltételezzük, hogy a jövőben mindig lesz elég jövedelmünk arra, hogy visszafizessük. Valóban feltételezhetjük ezt? Azt tervezzük, hogy mindig lesz munkánk, vagy befektetéseink mindig nyereségesek lesznek. A Biblia komolyan óv minket az ilyen feltételezésektől. „Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk; azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok: Ha az Úr akarja és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” (Jak 4,13-15)

4. AZ ADÓSSÁG MEGTAGADHAT ISTENTŐL EGY LEHETŐSÉGET

Ron Blue (1942, USA), egy keresztény pénzügyi szakember, mesélt nekünk egy történetet egy fiatalemberről, aki misszionárius akart lenni és ezért el akart menni egy szemináriumra. A fiatalembernek nem volt pénze, így az egyetlen módja, hogy kifizesse a szeminárium tandíját a diákhitel volt. Ez azonban körülbelül 40 ezer dollár adósságot jelentett volna, mire befejezi tanulmányait. Tudta, hogy egy misszionáriusi fizetésből ezt soha nem tudja visszafizetni.

Sok imádkozást követően úgy döntött, hogy hitel nélkül jelentkezik, bízva az Úrban, hogy kielégíti szükségleteit. Néhány évvel később úgy végzett, hogy nem volt egyelten penny hitele sem. Ez ugyanolyan fontos volt, mint a hitbeli növekedése és az Úrba vetett bizalmának erősödése, hogy gondoskodik szükségleteiről. Ez volt a legértékesebb dolog, amit a szemináriumban megtanult, ahogy a nagybetűs életben való szolgálatra készült.

KÖLCSÖNFELVÉTEL

A Szentírás hallgat arról, milyen esetekben lehet tartozásunk. Személyes véleményem szerint lehet jelzálog-kölcsönünk, illetve felvehetünk hitelt üzleti tevékenységünk vagy hivatásunk finanszírozására. Hiszem azonban, hogy a „megengedett adósság” csak akkor járható út, ha a következő kritériumok együttesen teljesülnek:

 • Amit a hitelen megszerzünk, értékben növekedhet, vagy jövedelemtermelő képességgel bír.
 • A megszerzendő tulajdon értéke mindig magasabb az arra felvett hitel értékénél.
 • Az adósság törlesztése nem éri el azt a szintet, mely indokolatlanul túlfeszíti költségvetésünket.

A legutóbbi pénzügyi és ingatlan válság során érzékelhető volt, hogy nem nő mindenesetben az ingatlanok értéke és a vállalkozások sem mindig nyereségesek. Itt van a megengedett adósság elsőszámú szabálya: a lehető legkisebb kölcsönt vedd fel, és a lehető leghamarabb fizesd vissza!

HOGYAN LEHET MEGSZABADULNI AZ ADÓSSÁGTÓL

Három alapvető dolgot kell tenned az adósságtól való megszabaduláshoz: (1) imádkozz, (2) növeld havi megtakarításod és (3) kövesd a Compass térképet. Ne feledd a cél az „A–Nap”, azaz Adósságmentes Nap – amikor teljesen megszabadulsz az adósságtól!

1. HOGYAN LEHET MEGSZABADULNI AZ ADÓSSÁGTÓL - IMÁDKOZZ!

A Királyok második könyve 4,1-7 verseiben olvashatunk egy özvegyasszonyról, akit azzal fenyegettek meg, hogy egy adósság miatt elveszti fiait. Amikor Elizeus prófétától kért segítséget, azt mondta neki, hogy kérjen sok üres korsót a szomszédjaitól. Aztán az Úr megsokszorozta egyetlen vagyonát – a kis olaját – addig, hogy a korsók csordultig teltek. Ezután eladta az olaját és visszafizette ebből az adósságot, felszabadítva ezzel gyermekeit.

Ugyanaz az Isten, aki természetfeletti módon gondoskodott az özvegyről, érdekelt abban, hogy megszabadítson téged az adósságtól. És az Úr ugyanannyira képes a te szükségleteidet is kielégíteni, mint ahogyan megtette ezt a szegény özveggyel. Az első lépés: imádkozz. Kérd az Úr segítségét és iránymutatását az adósságmentes naphoz vezető úton. Az Úr cselekedhet azonnal, vagy később, bizonyos idő elteltével. Mindkét esetben az ima alapvetően fontos. Elindul egy folyamat, és ahogy az emberek, még ha apránként is, de csökkentik adósságukat, az Úr megáldja hűséget. Még akkor is, ha csak havi kis összegben tudod az adósságod visszafizetni, tedd meg azt. Az Úr meg tudja sokszorozni erőfeszítéseidet.

2. HOGYAN LEHET MEGSZABADULNI AZ ADÓSSÁGTÓL - NÖVELD A HAVI MEGTAKARÍTÁSOD!

Minél nagyobb a havi megtakarításod, annál többet tudsz az adósság előtörlesztésre fordítani. Hogyan tudod növelni a havi megtakarításod? Bevételeid növelésével, kiadásaid csökkentésével, olyan dolgok eladásával, amelyekre már nincsen szükséged.

Plusz jövedelem keresése

Sok embernek olyan munkája van, amivel nem tud annyi pénzt keresni, hogy gyorsan visszafizethessék az adósságukat. Egy átmeneti részmunkaidős foglalkoztatás – vagy egyéb kreatív módja a plusz jövedelem megkeresésének – hatalmas különbséget jelenthet abban, hogy milyen gyorsan tudod elérni az adósságmentes napot.

Költs kevesebbet, és légy megelégedett azzal, amid van!

A hirdetőknek komoly eszközeik vannak arra, hogy rávegyenek minket a vásárlásra. Gyakran az üzenetet arra alapozzák, hogy elégedetlenek legyünk azzal, amink van. Jó példa erre egy amerikai cég, amely az olcsó munkaerőért egy üzemet nyitott Közép-Amerikában. Minden jól ment addig, amíg a falu lakói megkapták első fizetésüket; utána senki nem ment másnap dolgozni. Néhány nappal később az üzem vezetője elment a falu vezetőjéhez, hogy megtudja, mi a probléma. A falu vezetője így válaszolt: „Miért dolgoznánk? Már mindenünk megvan, amire szükségünk lenne.” Az üzem üresen állt egészen addig, amíg valaki ki nem találta, hogy küldjenek a falu minden lakójának egy katalógust, amiből rendelni tudnak. Azóta nincsenek foglalkoztatási problémáik.

Ismerjük fel a fogyasztói társadalmunk három alapigazságát:

 • Minél többet nézzük a tévét, vagy szörfölünk a világhálón, annál többet költünk.
 • Minél többet nézzük a katalógusokat és a magazinokat, annál többet költünk.
 • Minél többet járjuk az üzleteket, annál többet költünk.

Van egy érdekes igeszakasz a Timóteushoz írt első levél 6,6 versében: „Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel”. Amikor elégedettek vagyunk azzal, amink van és tudunk addig várni a vásárlással, amíg készpénzben tudunk fizetni – ez egy nagy nyereség.

Fontold meg életstílusod radikális megváltoztatását!

Egyre többen jelentősen csökkentették az életszínvonalukat, hogy minél gyorsabban megszabaduljanak az adósságuktól. Néhányan kisebb házat/lakást vettek, vagy apartmant béreltek, vagy összeköltöztek rokonokkal. Sokan eladták magas havi törlesztő részlettel rendelkező autójukat és kisebbet vettek készpénzért. Rövid ideig csökkentették életszínvonalukat, hogy minél gyorsabban törlesszék adósságukat. Dave Ramsey (1960, USA) rádiós műsorvezető ezt így fogalmazta meg: „Ha úgy élsz, mint senki más, később úgy élhetsz, mint senki más.”

Add el, amire nincsen szükséged!

Értékeld fel vagyonod és határozd meg, hogy mit tudsz eladni azért, hogy minél hamarabb törleszd adósságod. Mi a helyzet azokkal a ruhákkal, amelyeket már nem hordasz? A horgászbottal, ami a sarokban porosodik? Van bármid, amit el tudsz adni azért, hogy gyorsabban törleszd adósságod?

3. HOGYAN LEHET MEGSZABADULNI AZ ADÓSSÁGTÓL - kövesd a Compass – pénzügyek bibliai alapon térképet!TM

A Compass térkép segít meghatározni azt, hogy melyik adósságot kell leghamarabb visszafizetned. A 2. állomásnál arra összpontosítasz, hogy a hitelkártya adósságot visszafizesd, mert jellemzően ennek a legmagasabb a kamata. A 3. állomásnál megszabadulsz a fogyasztási hitelektől: autófinanszírozás, diákhitel, szabad felhasználású jelzáloghitel, orvosi ellátásra felvett hitel stb. Az 5. állomásnál elkezded felgyorsítani az otthonod megvásárlására felvett jelzáloghitelt.

Amikor a hitelkártya kimutatás megérkezett, az egy szócsata kezdetét jelentette Alex és Nancy Popovichnak. Hét hitelkártyájuk volt kettőjüknek és néhányról készpénzt vettek fel, hogy más kártyák havi minimum visszafizetését teljesítsék.

Popovichék nincsenek egyedül. Egy átlagos háztartásnak, amelyik rendelkezik hitelkártya adóssággal, több mint 9 300 dollár felhalmozott adóssága van. Egyetlen ok miatt volt robbanás a hitelkártya piacon: mert a kártyakibocsátó cégek hatalmas nyereséget csinálnak a magas kamatokon! Minél többel tartozol, annál több kamatot kapnak – és annál valószínűbb, hogy késedelmi kamattal és egyéb díjakkal terhelhetnek.

Néhány egyszerű javaslat a hitelkártya adósság visszafizetésére:

Gyorsítsd fel a kártya hitelének törlesztését!

Gyorsítsd fel a kártyaadósság törlesztését a következő módszerrel. Amellett, hogy minden kártyán teljesíted a minimum visszafizetést, összpontosíts arra, hogy a legkisebb egyenleggel rendelkező kártya adósságát törleszd először. Bátorítani fog, amikor látod, hogy egyenlege egyre csökken és csökken, majd teljesen eltűnik.

Amikor az első kártya adóssága törlesztésre került, tedd ugyanezt a második legkisebb egyenlegű kártyával. Amikor a második kártya adósságát is visszafizetted, alkalmazd ezt a módszert a harmadik legkisebb egyenlegűre.
Ez a hólabda effektus a gyakorlatban!

Amikor benne vagy egy folyamatban, kezd egyre izgalmasabbá válni; azok a lehetetlen egyenlegek, amelyek eddig aggasztottak és elvették lelki békédet, a szemed láttára tűnnek el. Akkor hol is kezdjed? Állíts fel az adósságaidnak egy prioritást a 74. oldalon található adósság listán. Minden alkalmat, amikor valamelyik kártyaadósságot törlesztetted, használd ünneplésre és hálaadásra az Úrnak.

Hajtsál végre plasztikai műtétet!

Amikor az emberek hitelkártyát használnak készpénz helyett, akkor általában egyharmadával több pénzt költenek. Miért? Mert ez nem tűnik igazi pénznek, ez csak plasztik. Ahogy egy vásárló a másiknak mondta: „Én jobban szeretem a hitelkártyát, mint a készpénzt, mert sokkal tovább tart.” Ha a hónap végén nem fizeted vissza a teljes felhasznált egyenleget, akkor plasztikai műtétet kell végrehajtanod – bármelyik olló megteszi!

Mi kilenc hitelkártyával kezdtük, ma kettő van és a hónap végén az összes tartozást kifizetjük. Annak érdekében, hogy ne legyen több hitelkártyánk, nem kérünk hitelkártya reklámokat levélben vagy telefonon.

  Csökkentsd a kamatot!

  Komoly verseny tapasztalható a hitelkártya kibocsátók között – főleg, ha jó adósnak számítasz. Ha a te szolgáltatód túl magas kamatot számol fel, hívd fel és kérd a csökkentést. Lehet, hogy többször kell telefonálnod, de az esetek 75%-ában eleget tesznek a kérésnek.


  Egy másik alternatíva az egyenleg kevesebb kamatot számító kártyára való transzferálása. Mielőtt azonban váltasz egy olcsóbb kártyára, bizonyosodj meg arról, hogy az új kártyán nincsen transzfer díj, éves díj és hogy a kamatláb az átutalt egyenlegen nem nagyobb, mint ami a hirdetésben szerepel. Egy dolgot ne felejts: ha egy törlesztést elfelejtesz, vagy megkésve fizetsz, a kamatok égi magasságokba emelkedhetnek

  A 3. állomásnál a fogyasztási hitelek visszafizetésére fogsz összpontosítani, amiből a leggyakoribb az autóvásárlási hitel. Az autók 70 százalékát hitelre vásárolják, és a legtöbb embernek mindig van adóssága autóvásárlási hitelből. Ez az egyik legnagyobb akadály a pénzügyi hűséghez vezető úton.


  Három lépéssel tudsz az autóvásárlási hiteledtől megszabadulni:

  1. 1. Döntsd el, hogy minimum három évvel hosszabb ideig megtartod autódat, mint a hitel lejárata és azután fizesd vissza a hitelt.

  2. Az utolsó törlesztő részlet kifizetését követően fizesd tovább a részleteket, de saját magadnak. Tedd félre egy külön számlára, amit a következő autó megvásárlására fogsz majd felhasználni.

  3. Ha eljött annak az ideje, hogy kicseréld autódat, akkor a félretett pénz és a meglévő autód piaci ára elég kell, hogy legyen egy autó hitelmentes megvásárlására. Nem biztos, hogy ez egy új autó, de egy kevés kilométert futott használt autó egyébként is jobb vétel.

  Amikor összecsapnak a hullámok

  Bizonyára hallottad már ezt: amint elhagyta egy autó a szalont, sokkal kevesebbet ér, mint amennyit fizettél érte. Ez így van. Az „új autó illata” biztos kellemes, de hihetetlenül sokba kerül. A gyors értékcsökkenés miatt sok új autó tulajdonosa arra döbben rá, hogy elborítja a tartozása – hiszen az autója azonnal kevesebbet ér, mint amennyi még hiteltartozása.

  Autók átlagos értékcsökkenése

  Autók kora években

  Elhiszed, hogy egy autó az első évben elveszti értékének 40 százalékát, majd négyéves korára a 60 százalékát. Más szóval, az első négy évben egy 5 millió forint értékű autó 3 milliót veszít az árából. Ugyanerre az eredményre jutunk, ha heti 14 ezer forintot dobunk ki az autó ablakán.

  Ebből az okból Bev, a feleségem és én úgy döntöttünk házasságunk elején, hogy csak megbízható használt autót veszünk, és addig nyúzzuk, amíg szét nem esik. Bev ugyanazt az autót használta 17 éven keresztül. „Puff”-nak hívtuk a kipufogójának hangja miatt.

  Egyszer vettem egy teherautót, ami csak 100 dollárba került – és úgy is nézett ki! Egy kedves szomszéd kölcsönkérte és lefestve hozta vissza. (Hirtelen úgy nézett ki, mint egy 200 dolláros autó!) Egy reggel az autót vezetve egy különös imában elmerülve eszembe jutott a Zsoltárok könyve 16,11 verse:
  „teljes öröm van tenálad (az Úrnál)”.

  Hidd el, abban a pillanatban nem érdekelt, hogy egy 100 dolláros roncsot vezetek, vagy a legdrágább autót a piacon; a teljes öröm érzése töltött el Jézus Krisztussal való kapcsolatom miatt.

  A hirdetők megpróbálják elhitetni velünk, hogy valódi szükségleteink csak a legújabb és legjobb megvásárlásával elégíthetőek ki. Semmi sem lehet messzebb az igazságtól.

  Nem szabad alulbecsülni a hitelmentes autó vezetését. Az átlagos havi törlesztés egy autón 375 dollár. Ha egy 21 éves vezető hitelmentes autót vesz és havi 375 dollárt takarít meg, akkor 65 éves korára 4 millió dollár gyűlhet ebből össze. A rövid távú megtakarítások komoly hosszú távú előnyökkel járnak.

  A tanácsom: használd az autódat, amíg biztonságosan vezetheted és vegyél kevés kilométert futott használt autót készpénzzel, hogy elkerüld az új autó gyors értékcsökkenését.

  Gyorsítsd fel a fogyasztási hiteled törlesztését!

  Miután kifizetted az autóvásárlási hiteledet, kezdd el törleszteni a fogyasztási hiteledet a hitelkártya adósságnál elmondottakhoz hasonlóan – használd a hólabda effektust. Tedd meg a minimum befizetést az összes fogyasztási hiteleden, de gyorsítsd fel a törlesztést a legkisebb egyenlegű hitelen. Ha ezt kifizetted, akkor használd az erre fordított összeget a következő legkisebb egyenlegű hitel visszafizetésére. Ha ezt is kifizetted, akkor használd az első és második hitel visszafizetésére szánt összeget a harmadik legkisebb egyenlegűre, és így tovább.

  Az 5. állomásnál elkezded visszafizetni a lakáscélú jelzálog­hiteledet.

  Ha még nincsen saját otthonod, de szeretnél egyet, akkor a következő két alapszabály betartása fontos a megfizethető otthonod megvásárlásához:

  Először, rendelkezz legalább 20 százalékos önrésszel. Amennyiben lehetséges, próbálj meg fix kamatozású kölcsönt felvenni. Ha nem áll még rendelkezésedre a 20 százalékos önrészed, akkor bérelj magadnak lakást, ez még mindig olcsóbb, mint vásárolni. Bérelj, és megfeszítetten takarékoskodj.

  Másodszor, a jövedelmednek maximum 40 százaléka lehet, amit az otthonodra költesz, beleértve a hiteltörlesztést, biztosítást, ingatlanadót, közműveket és karbantartást. Ha a háztartási költség meghaladja a 40 százalékot, akkor ott találod magad, hogy folyamatosan más kiadások elől kell elvenned a pénzt, hogy költségvetésed egyensúlya megmaradjon.


  Teljes hiteldíjmutató

  Magyarországon a bankok arra kötelezettek, hogy a hitelek összköltségét az úgynevezett teljes hiteldíjmutatóval (THM) tegyék közzé. Az alábbiak bemutatnak egy rövid összefoglalást a THM-ről.
  (forrás: Magyar Nemzeti Bank)

  THM

  Amennyiben céljaink megvalósításához hitelt veszünk igénybe, fontos, hogy mindig hasonlítsuk össze a különböző intézmények által kínált termékeket, hogy kiválaszthassuk a számunkra legmegfelelőbbet. Mi alapján hasonlíthatóak össze az egyes hitel termékek? A hitelek esetében ezt legkönnyebben a teljes hiteldíjmutató (THM) alapján tehetjük meg. Ez megmutatja, hogy a tőkén felül mekkora összeg visszafizetésére kell majd számítanunk a hitel felvétele után.

  Mit mutat a THM?

  A hitelért nem csak kamatot fizetünk. A kamaton felül a pénz igénybevételért és a folyósításáért a bank különböző díjakat, költségeket (pl. értékbecslés díja, kezelési költség) is felszámíthat, melyek növelik a ténylegesen visszafizetendő összeget. Fontos tudni, hogy vannak olyan költségek, melyeket a THM nem tartalmaz. Ilyen pl. a késedelmi kamat, a közjegyzői díj és a futamidő hosszabbítás költsége. A szerződés megkötése előtt célszerű rákérdezni ezek mértékére is!

  Példa:

  Felvett hitelösszeg

  THM értéke

  Futamidő

  Törlesztő részlet

  Ténylegesen visszafizetendő összeg

  600 000 Ft

  22,96%

  60 hónap

  16 180 Ft

  970 800 Ft

  Azaz, ha Ön 600 000 Ft hitelt igényel 22,96%-os THM érték, 60 hónapos futamidő és havi 16 180 Ft-os törlesztő részlet mellett 970 800 Ft-ot fog visszafizetni. Előfordulhat, hogy egy másik pénzintézetnél kedvezőbb feltételek mellett igényelheti ugyanezt a hitelösszeget.

  Hol lehet megismerni a hitel THM értékét?

  A mutatót az intézmények egységes számítási mód alapján kötelesek megállapítani és ügyfeleik tudomására hozni a bankfiókokban, hirdetésekben, illetve a honlapjukon keresztül. Érdemes tehát a kamatláb helyett a bankok kínálatában a THM értéket keresni és ez alapján összehasonlítani egymással a különböző hitel termékeket. Amikor hitelszerződést kötsz egy hitelintézettel, a hitelintézet köteles a THM-et kiszámítani és annak értékét a szerződésben szerepeltetni. Mielőtt aláírod a szerződést, ismerd meg az intézmény által megállapított értéket! Az egyes hiteltermékek összehasonlítására használd a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának honlapjáról ingyenesen elérhető anyagokat, programokat és kisfilmeket. (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem)


  A JELZÁLOGHITEL VISSZAFIZETÉSE

  Amikor a feleségem és én megismertük Isten pénzügyekre vonatkozó útmutatásait, biztosak voltunk abban, hogy Isten adósságmentesen szeretne minket látni, beleértve jelzáloghitelünket is. Megértettük, hogy ez egy igazán hosszú távú cél, figyelembe véve jelzáloghitelünk nagyságát. Közben arra is rájöttünk, hogyha vissza tudjuk fizetni, akkor egy igazán nagy tehertől szabadulunk meg, bőkezűbben adakozhatunk, és nagyobb összeget tudunk megtakarítani.

  Nem kezdtük előtörleszteni a jelzáloghitelünket, amíg teljesen meg nem szabadultunk hitelkártya és fogyasztási hitel adósságunktól. Ezt követően összpontosítottunk a jelzáloghitelre, minden hónapban egy kis előtörlesztéssel, hogy csökkentsük a fennálló tőketartozást. Minél tovább csináltuk ezt, annál jobban belejöttünk és sikerélményünk annál nagyobb lett. Végül munkahelyi jutalmunkat és adó-visszatérítésünket is a hitel visszafizetésére fordítottuk.

  A jelzáloghitel előtörlesztése megspórolja neked a kamat egy részét! Bátran jelezd, ha segítségre van szükséged ennek kiszámításában. Ha nem láttál még ilyen ábrát, garantálom meg fogsz lepődni.

  Ha eldöntötted, hogy előtörleszted jelzáloghiteledet, egyeztess a hitelnyújtóval, hogy a lehető legjobb feltételekkel tehesd ezt meg.

  Feleségemmel megállapíthattuk, hogy a jelzálogkölcsönünk visszafizetése egy kulcsfontosságú lépés volt a pénzügyi hűségre vezető utunkon.

  BEFEKTETÉSI HITEL

  Szabad hitelt felvenni befektetés céljára? Véleményünk szerint szabad, de csak akkor, ha a befektetés (az önrésszel együtt) a kizárólagos fedezete a hitelnek.
  A hitel visszafizetését azonban nem garantálhatod teljes vagyonoddal. Először ez úgy tűnhet, mintha ellentmondana annak a bibliai útmutatásnak, hogy szabaduljunk meg a hitelünktől. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről ezt a témát.

  Tételezzük fel, hogy meg akarsz venni egy ingatlant és rendelkezel kellően magas önrésszel úgy, hogy az ingatlan lesz a hitel kizárólagos fedezete. A hitelezővel megbeszéled, hogy a hitelt vissza fogod fizetni: vagy készpénzben, a megbeszélt törlesztő részletekkel; vagy átadod számára az ingatlant, beleértve mindent, amit az ingatlanra már kifizettél.

  A két lehetőséget mérlegelve a hitelnyújtó dönt arról, hogy elegendő lesz-e az önrész a hitel folyósításához, és az ingatlan értéke számára megfelelő garanciát nyújt-e a hitel visszafizetésre.

  Néhány befektető szerint sehol nem találhatsz olyan hitelezőt, amely teljes vagyoni garancia nélkül adna kölcsönt. Nekem azonban más volt a tapasztalatom. Amikor magam is benne voltam egy ingatlan ügyletben, imádkoztam ilyen finanszírozási lehetőségért és aztán sok ajtón kopogtattam. Végül megkaptam, amit szerettem volna.

  Nehéz pénzügyi helyzetben, amikor nincs ráhatásunk a folyamatokra, korlátozzuk a lehetséges veszteséget. Fájdalmas elveszteni egy befektetést, de még fájdalmasabb feláldozni családod szükségletét, kockáztatva személyes vagyonodat egy befektetési hitellel.

  HITEL A VÁLLALKOZÁSBAN

  Bátorítunk arra, hogy imádkozz a hitelmentes üzleti vállalkozásodért is.
  Sok vállalkozó felismerte azt a versenyelőnyt és stabilitást, amely a hitelmentes vállalkozásban rejlik.

  Az üzleti hitel alapszabálya: legyen olyan kisösszegű, amilyen csak lehet és fizesd vissza olyan gyorsan, ahogyan csak lehet.

  HITEL AZ EGYHÁZBAN

  A Biblia nincsen speciális előírás arra, hogy egy egyházközség vagy gyülekezet vehet-e fel hitelt építésre, vagy ingatlanjainak fejlesztésére. Véleményünk szerint megengedett a hitel egyházak számára is, ha az egyház vezetősége ebbe az irányba érzi Isten vezetését. Ha egy egyházközség vagy gyülekezet kölcsönt vesz fel, azt tanácsoljuk, hogy a lehető legtöbb pénzt gyűjtse össze az önrészre és olyan gyorsan fizesse vissza a hitelt, amilyen gyorsan csak teheti. Számos egyházközség vagy gyülekezet döntött már úgy, hogy növekvő létszámához az ingatlanbővítést hitel igénybe vétele nélkül valósítja meg. Sok ilyen gyülekezet esetében a tagok hitének erősödéséhez vezetett az, hogy érzékelték Isten gondoskodását a szükséges források előteremtésében és végül még maguk a tagok is hitelmentessé váltak.

  AZ ADÓSSÁG VISSZAFIZETÉSÉNEK FELELŐSSÉGE

  Időbeni fizetés

  Sok ember a fizetési határidő végéig halogatja az esedékes fizetést, még akkor is, ha egyébként megvan rá a pénze. Ebben a tekintetben azonban a Biblia útmutatása teljesen egyértelmű. A Példabeszédek könyve 3,27-28 verseiben ezt olvashatjuk: „Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd! Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!”

  Istenfélő embereknek az adósságukat és számláikat haladéktalanul ki kell fizetniük. Néhányan még aznap kifizetik számlájukat, amikor az megérkezik, demonstrálva azt, hogy Jézus Krisztus követőiként a pénzügyeikben is elkötelezettek.

  Megtakarítások felhasználása

  Véleményünk szerint az összes megtakarításunkat nem kell az adósság idő előtti visszafizetésére fordítani. A Compass térképet követve láthatjuk, hogy fontos félretenni háromhavi megélhetési költséget a sürgős esetekre.

  Csőd

  A bíróság egy vállalkozás esetében dönthet csőd, vagy felszámolási eljárás megindításáról, mert nem tudta az adósságait kifizetni. A csődeljárás esetén lehetőség van egy pénzügyi terv kidolgozására, hogy valaki egy meghatározott időn belül az adósságait kifizesse; míg a felszámolási eljárás esetén a cég teljes vagyonát értékesítik, és abból fizetik ki a hitelezőket.

  Egy istenfélő ember kerüljön ilyen helyzetbe? Rendszerint ne.
  A Zsoltárok könyve 37,21-es verse ezt mondja: „Kölcsönt kér a bűnös, és nem adja vissza, de az igaz könyörületes és adakozó.”

  A csődeljárás, vagy a felszámolás két esetben megengedett:

  • Amikor egy hitelező, vagy a körülmények kényszerítik azt ki. Lehetnek olyan élethelyzetek, amikor a csőd, vagy felszámolás az egyetlen lehetséges megoldás egy egyébként nagyon nehezen áthidalható pénzügyi probléma megoldására.
  • Amikor az adós lelki egészsége forog kockán. Amikor a hitelezők agresszív fellépése miatt az adós lelki egészsége forog kockán, jó megoldás lehet a csődeljárás lefolytatása, vagy a felszámolás.

  A csőd bejelentése mindig egy merész döntés, mert ez hosszú ideig benne marad a hitelképességi nyilvántartásokban és a jövőben nehezebbé teheti az alap kondíciók melletti kölcsönfelvételt. Jövőbeli munkáltatók, vagy bérbeadók is utánanézhetnek ennek a nyilvántartásnak. Ez évekig kísértheti az életünket és bár átmenetileg megoldást ad, mégsem eredményezi a tisztalappal indulást, mint ahogyan ezt néhányan hirdetik.

  Ha valaki végigmegy egy csőd-, vagy felszámolási eljáráson, akkor érdemes egy ügyvéddel egyeztetni, hogy jogilag lehetséges-e az adósság visszafizetése. Ha igen, akkor minden erejével azon kell lennie, hogy visszafizesse az adósságot. Egy nagy adósság esetében ez hosszú évekig is tarthat, azonban azt is megtapasztalhatjuk, hogy az Úr természetfeletti módon megadja-e az ehhez szükséges erőforrásokat. (Ld.: az özvegyasszony példája 2Kir 4,1-7)

  KEZESSÉG

  A kezesség az adóssághoz kapcsolódik. Amikor kezességet vállalsz, akkor más adósságáért vállalsz felelősséget. Ez ugyanaz, mintha te vettél volna fel kölcsönt a bankból és odaadtad volna a pénzt annak a barátodnak, vagy rokonodnak, aki megkért arra, hogy kezességet vállalj. Ténylegesen megígéred a kölcsönadónak, hogy visszafizeted a teljes adósságot, ha az adós nem teszi azt meg.

  Egy országos tanulmány szerint az USA-ban, akik kezességet vállaltak bankkölcsönért azok 50 százaléka ténylegesen fizetett is. Egyéb kölcsönökért vállalt kezesség esetében pedig 75 százalék az az arány, amikor ténylegesen fizettek is. Ezek alapján elég nagy a valószínűsége annak, hogyha kezességet vállalsz, akkor te fogod visszafizetni a hitelt. A bekövetkezési valószínűség nagyon magas, mert a tapasztalt hitelezők tudják, hogy ki a rossz adós és úgy vélekednek, hogy csak akkor adnak az adósnak kölcsön, ha valaki kezességet vállal annak pénzügyi teljesítésért.

  Szerencsére a Biblia világos iránymutatást ad nekünk kezesség tekintetében, a Példabeszédek könyve 17,18 verse ezt mondja: „Esztelen ember, aki kezet ad, és kezességet vállal a barátjáért.” Az esztelen kifejezés jól mutatja azt, hogy a Biblia milyen erősen ellenzi a kezességvállalást.

  Már vállaltál kezességet?

  A Bibliában arra az esetre is kapsz tanácsot, ha már ezt megtetted. Szabadulj meg tőle, amilyen gyorsan csak lehet.

  Példabeszédek könyve 6,1-5 versei ezt mondják: „Fiam, ha kezességet vállaltál embertársadért, és kezet adtál egy idegenért, ha csapdába estél saját kijelentéseid miatt, és megfogtak téged saját kijelentéseid, akkor így cselekedj, fiam, hogy megmenekülj, ha embertársad kezébe jutottál: Menj hozzá sietve, és ostromold embertársadat! Ne engedj álmot szemednek, és szunnyadást szempilládnak! Menekülj, mint a gazella a vadász elől, és mint a madár a madarász kezéből!”

  Kérlek, legyél józan és soha ne vállalj kezességet!

  KÖZPONTI HITEINFORMÁCIÓS RENDSZER (KHR)

  A KHR szolgáltatás (régebben „BAR lista”) a hazai bankok, hitelintézetek által működtetett hitelinformációs adatbázis. A KHR segítségével a bankok megosztják egymás között ügyfeleik hiteladatait. Célja, hogy a bankok információt kapjanak egymástól egy hitelbírálat során, és megkönnyítsék a jó hitelmúlttal rendelkező adósok hitelhez jutását, valamint védjék ügyfeleiket a túlzott eladósodás veszélyeitől, továbbá csökkentsék a hitelezéssel járó kockázatokat.

  A KHR működtetésére a 2011. évi CXXII. törvény kötelezi a hitelintézeteket. A KHR célját a törvény az alábbi módon fogalmazza meg:

  „A Központi Hitelinformációs Rendszerben […] nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében.”

  A KHR tehát a felelős hitelnyújtás támogatásával mind az ügyfelek („adósok”), mind pedig a hitelintézetek („referenciaadat-szolgáltatók”) érdekeit szolgálja.

  Milyen információkat tart nyilván a KHR?

  A KHR mind a lakossági, mind pedig a vállalkozói ügyfélkörről tart nyilván adatokat. A KHR ennek megfelelően két részből („alrendszerből”) áll:

  • a lakossági alrendszer a magánszemélyek adatait,
  • a vállalkozási alrendszer pedig a vállalkozások adatait tartja nyilván.

  Mind a lakossági, mind pedig a vállalkozási alrendszer úgynevezett teljes listás nyilvántartás, vagyis mind pozitív információkat (a kötelezettségeiket rendben fizető adósok tekintetében), mind pedig negatív adatokat (mulasztással rendelkező adósok, vagy visszaélések tekintetében) tartalmazza.

  A KHR a jogszabályi feltételek alapján nyilvántartandó lakossági és vállalkozói ügyfelek különféle azonosító adatait (pl. név, cím és egyéb személyes, illetve cégadatok), a hitelszerződések adatait (finanszírozás típusa, összege, deviza neme, folyósítási dátum, fennálló tőketartozás stb.), valamint a rendszer által kezelt hitelmulasztásokra, késedelmekre és egyéb visszaélésekre vonatkozó információkat rögzíti.

  A szolgáltatásban résztvevők köre

  A KHR rendszer működése alapvetően három szereplői kört érint, ezek:

  • KHR szolgáltató: A központi KHR adatbázist a BISZ Zrt. üzemelteti. (bisz.hu) A BISZ Zrt. biztosítja a rendszer biztonságos működését és a biztonságos hozzáférést a törvényi szabályozásnak megfelelően.
  • Bankok és pénzügyi intézmények: Hitelezéssel vagy hitel jellegű termékek, illetve szolgáltatások nyújtásával foglalkozó vállalatok. Ezen hitelintézetek jogosultak a KHR adatbázisból információk lekérdezésére, valamint az adatok feltöltésére. Ide tartozhatnak a bankok, takarékszövetkezetek, lízingcégek, személyi kölcsön vagy áruhitel, lakáshitel nyújtására szakosodott cégek, és további pénzügyi vállalkozások. Nem tartoznak ide olyan intézmények, mint a NAV (korábban APEH), minisztériumok, önkormányzatok, közüzemi és telekommunikációs szolgáltatók, civil szervezetek.
  • Ügyfél: Magánszemélyek és vállalkozások, akiknek ügyfél és hitelszerződés adatait (valamint a törvényben meghatározott egyes mulasztásokkal, visszaélésekkel kapcsolatos adatait) a hitelintézetek a KHR rendszerbe továbbítják.

  Mire használják a KHR-ből nyert információkat a hitelintézetek?

  A KHR rendszerben nyilvántartott információkhoz a KHR-t felhasználó bankok, hitelintézetek a törvényben pontosan meghatározott módon és céloknak megfelelően férhetnek hozzá.

  A bankok a KHR nyilvántartás adatait a hitelbírálati folyamat során használják fel. Amennyiben valaki hitelkérelemmel, finanszírozási igénnyel fordul egy hitelintézethez, a bank felméri a kérelmező hitelképességét. A hitelbírálati folyamat célja, hogy a bank megállapítsa, hogy az ügyfél milyen nagyságú hitelt lesz képes biztosan visszafizetni. A hitelbírálati folyamat során a bank számos információt bekér az ügyféltől, valamint különféle forrásokból további információkat is gyűjt, hogy minél pontosabb képet alkosson az ügyfél hitel-visszafizetési képességéről. A bankok számára ilyen, kiemelten fontos információforrás a KHR nyilvántartás is.

  A fenti összefoglaló forrása és bővebb információ a következő honlapokon érhető el: 

  www.bisz.hu/khr

  www.mnb.hu/KHR 

  NE ADD FEL!

  Winston Churchill (1874–1965), Anglia miniszterelnöke, 1941. október 29-én, egy iskola avatási ünnepén beszédet mondott. A második világháború feldúlta Európát és Anglia, mint nemzet sorsa is kétséges volt. Churchill kiállt és azt mondta:


  “Soha ne hátrálj meg! Soha ne hátrálj meg! Soha,soha, soha - semmiben, legyen az kis vagy nagy ügy, jelentőségteljes vagy jelentéktelen dolog - soha ne hátrálj meg, 

  kivéve ha a becsület vagy a józan ész diktálja úgy.”  Bátorítani szeretnélek, hogy soha ne add fel az adósságmentesség elérését. Lehet, hogy ez kemény munka és komoly áldozat lesz számodra, de a szabadság megéri a fáradozást. Emlékezz, Isten a szívén viseli, hogy adósságmentesen élhess.

  Legyünk gyakorlatiasak!
  Az adatok rögzítése előtt ne felejtsd el a gyakorlati applikációkat elmenteni a saját gépedre vagy eszközödre!

  Az adósságok összesítése és előtörlesztése

  Az adósságaidról készített lista segít az áttekintésben és az előtörlesztési prioritás felállításában. Ehhez a következő oszlopokat használd:

  • Hitelnyújtó: akinek/aminek a hitelt vissza kell fizetni.
  • Egyenleg: az adósság jelenlegi összege.
  • Havi törlesztés: a havonta fizetendő részlet összege. Ha a hitelt egy hónapon belül többször is kell fizetned, akkor számolj egy havi átlagot.
  • Kamatláb: a hitelért felszámolt kamatláb (teljes hiteldíjmutató, THM).
  • Lejárat: az adósság végső törlesztési dátuma.
  • Előtörlesztési prioritás: sorszámozd meg a különböző adósságokat az általad választott előtörlesztési sorrendben.

  A lista kitöltése után összesítsd az egyenleg és a havi törlesztés oszlopokat.

  Töltsd le az Elektronikus Adósság Listát

  Az elektronikus adósság lista oszlopai összesítik majd a havi kötelezettségeidet és egyenlegedet.

  Az adósság előtörlesztése

  Gondolj a hólabda effektusra az adósság előtörlesztésében is. Fizesd folyamatosan a hiteltörlesztéseidet és közben próbáld meg mielőbb a legkisebb adósságodat előtörleszteni. Ha ezt teljesen visszafizetted, akkor folytasd a következő legkisebb összegű adóssággal. Ha ez is megvan, akkor törlessz elő annyit a harmadik legkisebb adósságból, amennyit az első és második esetben összesen fizettél, és így folytasd tovább.

  Ha visszafizetted összes hitelkártya adósságod, akkor folytasd hasonló módon a többi adósságod esetében is.

  Vissza az elejére

  C

  Compass Global:

  Compass Europe: 

  Compass Europe

  Magyarország:...


  Start Search


  Suggestions: